KASIM AYI, AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI
09 Kasım 2022

Günümüz de en sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri gelmektedir. Bu nedenle kasım ayı tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı”, 17 Kasım da “Akciğer
Kanseri Farkındalık Günü” olarak kabul edilmektedir.
Akciğer kanseri, hem kadınlar hem de erkekler için tüm kanserler arasında en ölümcül kanser türüdür. Amerikan Kanser Derneği verilerine göre akciğer kanseri nedeniyle bir yılda hayatını kaybeden hasta sayısı kolon, meme ve prostat kanserlerine bağlı ölümlerin toplamından fazla olduğu bildirilmektedir. Pek çok popülasyonda tütün içiciliği bu kanserin %80’inin nedenidir. Tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır. Erken evrede tanı konulması akciğer kanserinin tedavisinde çok önemlidir. Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranı ortalama yüzde 70’dir. İleri evrede ise bu oran düşmektedir. Bu nedenle erken tanı konusunda multidisipliner yaklaşım içeren uygulamaların yaygınlaştırılması ve ülkemize özgü uygun risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu kanser türü için etkin bir tarama yöntemi henüz mevcut olmayıp, tütün kontrolü akciğer kanserine karşı mücadelenin temel ve en etkin aracıdır. Ulusal Tütün Kontrol Programımı çerçevesinde toplumdaki tüm bireyleri, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zararlarından korumak önemlidir.
 Toplumsal ve bireysel farkındalık ile bu kanserin sıklığının azaltılmasının
 mümkün olduğu unutulmamalıdır.  • WhatsApp Image 2022-11-09 at 09.29.59.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-09 at 09.30.25.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-09 at 09.30.42.jpeg