Hasta Sorumlulukları
17 Aralık 2021

Genel sorumluluklar:

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

  Sosyal Güvenlik Durumu:

 • Hasta; sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-kur,Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

  Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

 • Hasta; yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

  Hastane Kurallarına Uyma:

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hastanın; tedavi,bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

  Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma:

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HEKİM SEÇME HAKKI:

Hizmet sunumunun iyileştirilmesi kapsamında hastalarımızın hekimlerini serbestçe seçebilmesini öngören bir uygulama olanHEKİM SEÇMEuygulamasına hastanemiz ŞUBAT/2007 yılında geçilmiş ve hekim seçme logosunu kullanma hakkına sahip olmuştur.Bu nedenle; hastaların hekimini seçebilecek her türlü tedbir alınmış ve hastalarımızın konu ile ilgili seçimlerinde hasta ve hasta yakınlarımıza yardımcı olmak üzere hasta kabul bölümlerinde, yönlendirme bölümünde ve hastanemizin internet sitesinde bulunan günlük ve aylık hekim çalışma listelerinden hekimlerin nerede çalıştıklarını takip edebilmekte ve hekimlerini özgürce seçebilmektedir.