Refakatçi Politikası
17 Aralık 2021

1- Refakatçi gereksiniminize doktorunuz karar verecektir Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.
2- Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
3- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
4- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
5- Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, çalışanları ve
diğer hastaları rahatsız etmemesi beklenir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde
kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
6- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
7- Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
8- Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
9- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir.
10- Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
11- Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
12- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir.