Anlaşmalı Kurumlar
17 Aralık 2021

S.G.K. ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) ile anlaşmalıyız

Hastanemiz 15/06 tarihinden itibaren yürürlüğe giren S.U.T. (Sağlık Uygulama Tebliğ) esaslarına dayanarak S.G.K. ile sözleşme imzalamıştır. Daha önce muhtelif branşlarda sözleşmeli olduğumuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının tek çatı altında toplanmasından dolayı S.G.K. ile yapılan sözleşme bu 3 kurum mensuplarını kapsamaktadır.

Buna göre hastanemizde;
• İsteğe bağlı SSK’lılar
• 18 yaş altı çocuklar
• SSK’lı çalışan ve emeklisi
• Bağ-Kur’lu ve emeklisi
• Emekli Sandığı’na mensup emekli ve
• Çalışan devlet memurları ve bakmakla yükümlü aile fertleri

BANKALAR (T.C. Ziraat Bankası,T.C.Vakıflar Bankası,T.C. Halkbank, T.C. İş Bankası,T.C. Akbank),


Askerlik Şubesi,


Aile Hekimleri,


İlçe Jandarma Komutanlığı,


İşsizlik siğortası,


Sgk Analık Halinden faydalanan gebeler


Tutuklu ve Hükümlüler,


Vatansız Sığınmacılar,


Yabancı Ssklılar,


65 yaş üstü kapsamındakiler


CEZA iNFAZ VE TUTUK EVİ KURSİYERİ


STAJER  AVUKATLAR


TBMM


YUPASS


BASBAKANLIK KOR.MUH.


YAPI KREDİ BANKASI


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR PERSONELİ


GARANTİ BANKASI EMEKLİSİ


2022 YE TABİ HASTALAR


ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONEL SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI


Geçici Koruma Altına Alınanlar

T.C.kimlik numarası yazılı kimlik ile birlikte hastanemize doğrudan (sevksiz) başvuran S.G.K. mensupları tıbbi birimlerimizde sunulan sağlık hizmetinden faydalanabilir.